Review Requiem BF Kit

duongducanh8x

Administrator
Thành viên BQT
Review Requiem BF Kit

Dear anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về 1 cách chơi bất tử, nó xuất hiện khá lâu rồi từ thời ban đầu chơi mech đã có, và vẫn tồn tại đến giờ và mình nghĩ nó vẫn sẽ còn tồn tại mãi: đó là Squonker và Squonker box

Sản phẩm hôm nay mình muốn nói đến là The Requiem BF Kit được sáng tạo bởi El Mono Vapeador và được sản xuất và phân phổi bởi Vandy VapeNó có ngoại hình vuông vắn nam tính, đủ nhỏ và rất tinh tế với hoa văn trên door. Bình juice 6ml đủ cho anh em hút cả ngày.

Bộ kit này mình cầm không rời tay mấy hôm nay .

Thôi mình không nói nhiều nữa, anh em xem video sẽ hiểu tại sao mình thích nó vậy

 

Chủ đề khác

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
237
Bài viết
649
Thành viên
589
Thành viên mới nhất
Việt Hùng
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks